Uczymy w cyberprzestrzeni

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 125 uczennic i uczniów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia poprzez realizację Programu Rozwojowego.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.09.2012 do 30.06.2014.

W ramach projektu przewidziano realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwo zawodowe.

Zajęcia będą prowadzone w formie seminariów, warsztatów i wyjazdów.

Realizowane typy zajęć:

§  pracownia biologiczna wraz z zajęciami warsztatowymi

§  pracownia chemiczna wraz z zajęciami laboratoryjnymi

§  seminaria z fizyki, matematyki i językowe (angielski, niemiecki, francuski)

§  „Kreowanie i projektowanie w cyberprzestrzeni”

§  zajęcia teatralne: Magia słowa i Warsztaty z Mistrzem

§  Ponadto zaplanowano: wyjazdy do teatrów, na wykłady z nauk ścisłych oraz sympozja naukowe z matematyki.

§  Uczennice i uczniowie mogą również skorzystać z doradztwa zawodowego z elementami treningu interpersonalnego.