logo.png

 

„Nowoczesna szkoła na pograniczu”

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 90 uczennic/uczniów LOTE (w tym 45 K i 45 M) poprzez realizację Programu Rozwojowego LOTE obejmującego prowadzenie zajęć w ramach kompetencji kluczowych i zajęć specjalistycznych oraz doradztwo zawodowe w okresie od 1.01.2015 do 30.11.2015.

 

W ramach projektu przewidziano:

:: PRACOWNIĘ BIOLOGICZNĄ

:: LABORATORIUM CHEMICZNE

:: SEMINARIUM MATEMATYCZNE I FIZYCZNE

:: E-DIZAJN

:: ZAJĘCIA Z KOSZYKÓWKI I SAMOOBRONY

:: ZAJĘCIA TEATRALNE, TANECZNE

:: WARSZTATY Z MISTRZEM